Background Pattern

BMC/JADS Govtech event

This event has ended
Check actual events
Date 26 Sep 2023
Time 13:00 to 16:30
Location JADS Mariënburg

Samengevat in het begrip ‘Govtech’, zijn digitalisering, technologie en het gebruik van data in 2023 in stroomversnelling terechtgekomen. Na een aantal jaar van experimenteren, bereiden organisaties in de publieke sector zich voor op de ‘next step’. Mensen worden opgeleid, de organisatie van het datamanagement krijgt vorm en structurele investeringen in warehousing en technologie worden opgenomen in de begroting.Tijd dus om de klokken gelijk te zetten!

JADS (Jheronimus Academy of Data Science) en BMC organiseren op 26 september 2023 een inspiratiemiddag waarin overheidsmanagers de ‘stand in het land’ bespreken aan de hand van inleidingen door gerenommeerde en ervaren sprekers.

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus vol=vol!

De inspiratiemiddag wordt georganiseerd voor relaties van JADS en BMC en heeft tot doel om kennis en ervaringen te delen over hoe je als manager of veranderaar de organisatie in staat stelt om optimaal voorbereid te zijn op de mogelijkheden die Govtech inmiddels biedt.

Vraagstukken die aan de orde komen zijn:

  • Hoe geef je leiding aan een organisatie in verandering?
  • Hoe zet je AI (ethisch) verantwoord, betrouwbaar en uitlegbaar in bij het nemen van beslissingen of het ontwikkelen van beleid?
  • Hoe bereid je je voor op de komst van nieuwe beroepen en het verdwijnen van andere?
  • Hoe breng je de organisatie, maar ook de basis digitale infrastructuur op orde?
  • Hoe begeleid je de organisatie in het zetten van eerste stappen naar het opzetten van datamanagement?

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats bij JADS in Den Bosch tussen 13.00 en 16.30 en wordt afgesloten met een netwerkborrel.  Deelname is kosteloos voor relaties van JADS en BMC.

Programma

13.00 Inloop en registratie
13.30 Opening
13.45 De toekomst en het belang van AI en Govtech in Nederland door Emile Aarts (JADS)
14.15 Volwassenheidsdenken in de praktijk: Hoe werkt het voor de verandering? door Rob van ‘t Zand (BMC)
14.45 Pauze
15.00 Op weg naar een Data Analytics Maturity Index – Public (DAMI-P): Ontwikkeling en validatie van een datavolwassenheidsmodel voor overheidsorganisaties door Daan Kolkman en Werner Liebregts (JADS)
15.30 Beginnen met datamanagement: Bouw je eigen uitdaging! door Mathijs van Niel (BMC)
16.00 Deep Dive sessie
16.30 Netwerkborrel

De aanmelding voor dit event is in principe gesloten. Mocht u toch nog willen aansluiten, mail dan naar events@jads.nl

Sprekers

Emile Aarts

Emile Aarts is emeritus-hoogleraar informatica en verbonden aan het JADS-professional education programma als academic director. Hij heeft een lange staat van dienst op de vakgebieden data science en kunstmatige intelligentie. Ook nu nog is hij betrokken bij verschillende nationale initiatieven op het deze gebieden waaronder de ontwikkeling van de ELSA Labs als een nieuw sociaal-innovatieparadigma waarbij ethische, juridische en sociale aspecten worden meegenomen bij de aanpak van lastige sociaal-maatschappelijke problemen.

De toekomst en het belang van AI en Govtech in Nederland

Er wordt veel gepraat over de digitale transformatie en het grote belang ervan, maar wat is het, waar komt het vandaan en wat gaat het voor ons betekenen? Welke keuzes kunnen en willen we maken en hoe zorgen we ervoor dat de mens centraal blijft staan bij de vele digitale innovaties die mogelijk zijn? Wat is het historisch perspectief en hoe gaan we er zorg voor dragen dat we in Europa met Nederland voorop de noodzakelijke digitale competenties ontwikkelen die de publieke sector in staat stelt om haar rol van een zorgzame overheid te (blijven) invullen?

Daan Kolkman & Werner Liebregts

Dr. Daan Kolkman werkt als socioloog van algoritmen aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Hij doet onderzoek naar de zin – en onzin – van het toepassen van algoritmes en data science in de praktijk. Daan werkt(e) samen met organisaties zoals het Kadaster, het Centraal Planbureau en het Department for Work and Pensions (VK). Zo heeft hij een unieke kijk ontwikkeld op de organisatievraagstukken rondom algoritmes.

Dr. Werner Liebregts is als universitair docent-onderzoeker ondernemerschap verbonden aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Hij is onder meer geïnteresseerd in hoe ondernemers nieuwe waarde creëren met data (“groot” of “klein”) en data science methoden en technieken (van beschrijvend tot AI-gedreven). Hij hanteert hierbij een brede kijk op wat ondernemerschap is; in zijn ogen omvat dit ook ondernemende activiteiten die door werknemers bij private en publieke organisaties worden ontplooid.

Op weg naar een Data Analytics Maturity Index – Public (DAMI-P): Ontwikkeling en validatie van een datavolwassenheidsmodel voor overheidsorganisaties

Data maturiteit is een cruciaal concept voor organisaties die streven naar een effectieve en ethische toepassing van algoritmes. Maar hoe bepaal je de maturiteit van je data binnen jouw organisatie? En hoe zet je de inzichten die je hieruit haalt om naar concrete acties die helpen om de data maturiteit te verhogen? Daan legt het uit aan de hand van de bij JADS ontwikkelde Data Maturity Index. Deze index biedt een gestructureerd kader om de huidige stand van zaken te beoordelen en strategieën te ontwikkelen voor verdere ontwikkeling.

Rob van ‘t Zand

Rob van ‘t Zand is partner digitalisering en data gedreven werken bij BMC. Als trainer, strateeg en veranderaar begeleidt hij publieke organisaties bij de realisatie van hun ambities op het gebied van digitale transformatie.

Volwassenheidsdenken in de praktijk: Hoe werkt het voor de verandering?

Organisaties gebruiken steeds meer volwassenheidsmodellen om gevoel en grip te krijgen op de transformatieopgave. Hoe stel je, op basis van wat er al is, een voor jouw organisatie geschikt model samen? Hoe zet je de inzichten om in concrete actie met voldoende zeggingskracht? En welke interventies pleeg je om je doelen te bereiken? In deze inleiding bespreken we een aantal voorbeelden en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over een waardevolle inzet van volwassenheidsmodellen in de praktijk.

Mathijs van Niel

Mathijs van Niel is adviseur en verandermanager op het gebied van datagedreven werken en datamanagement. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van visies, strategieën en plannen van aanpak op het gebied van data en de implementatie hiervan onder andere bij de gemeenten Amersfoort, Enschede, Hengelo, Tilburg en Waalwijk.

Beginnen met datamanagement: Bouw je eigen uitdaging!

Het beter managen van data is voor elke organisatie een essentiële, maar tegelijkertijd abstracte opgave. Het inrichten van Datamanagement is noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving (‘compliancy’), voor het leveren van betrouwbare en wendbare dienstverlening en datagedreven werken. Maar wat is datamanagement nu eigenlijk en hoe zet je als organisatie de eerste stappen? Wat werkt daarbij wel en wat niet?

Group 5
Group 6
Group 7